PROIZVODI

Ugostiteljska oprema iz vlastite proizvodnje i sitan inventar za profesionalne kuhinje, pizzerije, caffe barove, praonice, trgova?ke objekte i objekte raznih namjena
saznajte više

USLUGE

Obrada aktualnog stanja objekte, te tehnološka razrada mikrolokacija s ucrtanom opremom za ugostiteljstvo prema va?e?im zakonskim regulativama i propisima u RH
saznajte više

KONTROLA TEMPERATURE I VLA?NOSTI

Ogled stanja u objektu i pripadaju?ih procesnih prostora, prijedlog HACCP nacrta, postavljanje HACCP sistema, priprema HACCP dokumentacije i edukacija
saznajte više

REFERENCE

Uvjerite se u našu kvalitetu i budite dio naše reference
saznajte više

Novosti iz Gastro Tim-a